Naša posvećenost, strast i znanje usmereni su u jednom pravcu, a to je ponuda odlične kafe i najboljih proizvoda da se ista pripremi za zahtevne kupce u kancelarijama, kompanijama ili na javnom mestu.

S’ poštovanjem,

Dejan Nikolić


Mi, u kompaniji Coffee Company, smo usvojili slogan „Misli globalno – postupaj lokalno“.


Efikasna i stručna tehnička podrška osigurava besprekoran rad aparata i zadužena je za njihovo redovno održavanje kao i usluge u vanrednim situacijama u minimalnom vremenskom roku.